YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Đơn giản biểu thức \(\sqrt{5+\sqrt{24}}+\sqrt{5-\sqrt{24}}\) ta được:

  • A. \(\sqrt{6}\)
  • B. \(2\sqrt{6}\)
  • C. \(4\)
  • D. \(4\sqrt{6}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đặt \(\sqrt{5+\sqrt{24}}+\sqrt{5-\sqrt{24}}=A (A> 0)\)

  \(\Rightarrow A\sqrt{2}=\sqrt{10+4\sqrt{6}}+\sqrt{10-4\sqrt{6}}\)

  \(=2+\sqrt{6}+\sqrt{6}-2=2\sqrt{6}\)\(\Rightarrow A=\sqrt{6}\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 126

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF