YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Biểu thức \(\sqrt{50(5+a)^5}\) với \(a\geq -5\) sau khi rút gọn là:

     

  • A. \(5(5+a)^4\sqrt{5+a}\)
  • B. \(5(5+a)^2\sqrt{5+a}\)
  • C. \(25(5+a)^4\sqrt{5+a}\)
  • D. \(25(5+a)^2\sqrt{5+a}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  \(\sqrt{50(5+a)^5}=\sqrt{5^2.2(5+a)^4.(5+a)}=5(5+a)^2\sqrt{5+a}\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 124

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF