YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Khi trục căn thức của biểu thức \(\frac{1}{\sqrt{2}+\sqrt{3}}\) ta được:

  • A. \(\sqrt{3}+\sqrt{2}\)
  • B. \(\sqrt{3}+2\)
  • C. \(\sqrt{3}-2\)
  • D. \(\sqrt{3}-\sqrt{2}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  \(\frac{1}{\sqrt{2}+\sqrt{3}}=\frac{\sqrt{3}-\sqrt{2}}{(\sqrt{2}+\sqrt{3})(\sqrt{3}-\sqrt{2})}=\sqrt{3}-\sqrt{2}\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 123

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF