YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Biểu thức \(\frac{5+2\sqrt{6}}{5-2\sqrt{6}}\) được rút gọn có giá trị là: 

  • A. \(49+20\sqrt{6}\)
  • B. \(49-20\sqrt{6}\)
  • C. \(48-20\sqrt{6}\)
  • D. \(48+20\sqrt{6}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  \(\frac{5+2\sqrt{6}}{5-2\sqrt{6}}=\frac{(5+2\sqrt{6})^2}{5^2-(2\sqrt{6})^2}=49+20\sqrt{6}\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 125

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF