YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Biểu thức \(\sqrt{7+\sqrt{48}}\) sau khi rút gọn là:

  • A. \(2+\sqrt{3}\)
  • B. \(3+\sqrt{5}\)
  • C. \(3+\sqrt{3}\)
  • D. \(2+\sqrt{5}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  \(\sqrt{7+\sqrt{48}}=\sqrt{7+4\sqrt{3}}=\sqrt{(2+\sqrt{3})^2}=2+\sqrt{3}\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 122

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF