ON
YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Diện tích hình tròn tăng lên 4 lần thì bán kính của nó:

  • A. giảm 2 lần
  • B. tăng 2 lần
  • C. giảm 4 lần
  • D. tăng 4 lần
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  \(S=\pi R^2; 4S==4\pi R^2=\pi (2R)^2\)

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 189

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1