YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Diện tích hình tròn tăng lên 4 lần thì bán kính của nó:

  • A. giảm 2 lần
  • B. tăng 2 lần
  • C. giảm 4 lần
  • D. tăng 4 lần

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  \(S=\pi R^2; 4S==4\pi R^2=\pi (2R)^2\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 189

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF