YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Cho hàm số \(y=ax^2 (a>0)\). Vậy giá trị của \(y\):

  • A. luôn không âm
  • B. luôn âm
  • C. bằng hằng số
  • D. tùy thuộc vào biến x

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  vì \(x^2\geq 0\) , a dương nên y dương

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 190

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON