AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho hàm số \(y=ax^2 (a>0)\). Vậy giá trị của \(y\):

  • A. luôn không âm
  • B. luôn âm
  • C. bằng hằng số
  • D. tùy thuộc vào biến x

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  vì \(x^2\geq 0\) , a dương nên y dương

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>