YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Giá trị của hàm số \(y=0,1x^2\) tại \(x=6\) là: 

  • A. \(360\)
  • B. \(0,36\)
  • C. \(36\)
  • D. \(3,6\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  \(y=0,1x^2; x=6\Rightarrow y=0,1.6^2=3,6\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 188

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF