YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Giá trị của hàm số \(y= -4x^2\) là \(-44\) tại điểm x bằng:

  • A. \(\sqrt{11}\)
  • B. \(-\sqrt{11}\)
  • C. \(11\)
  • D. \(\pm \sqrt{11}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  \(-4x^2=-44\Leftrightarrow x^2=11\Leftrightarrow x=\pm \sqrt{11}\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 191

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF