YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Một hình tròn và hình chữ nhật có diện tích bằng nhau. Nếu tăng chiều dài lên 4 lần và giảm chiều rộng của hình chữ nhật đi 9 lần thì ta được một hình chữ nhật có diện tích mới. Vậy, để hình tròn ban đầu có diện tích bằng hình chữ nhật mới, bán kính hình tròn phải thay đổi như thế nào?

  • A. tăng 1,5 lần
  • B. giảm 1,5 lần
  • C. tăng 2 lần
  • D. giảm 2 lần

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Gọi bán kính hình tròn là \(R (R>0)\), chiều dài chiều rộng hình chữ nhật lần lượt là \(a, b (a>b>0)\)

  Theo đề, ta có: \(dt_{htron}=dt_{hcn}\Leftrightarrow \pi R^2=ab\)

  \(dt _{hcn'}=\frac{4ab}{9}=dt_{htron'}=\pi.R'^2\)

  \(\Rightarrow R'=\frac{2}{3}R\)

  hay \(R=1,5R'\)

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 192

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON