YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Điểm giống nhau về tiềm năng giữa vùng Tây Nguyên với vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ là 

  • A. Phát triển thủy điện
  • B. Có các vũng, vịnh để xây dựng cảng
  • C. Có một mùa đông lạnh 
  • D. Có các cao nguyên đất đỏ badan màu mỡ

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án: A

  Giải thích: Tây Nguyên, Trung du và miền núi Bắc Bộ là hai vùng có trữ lượng thủy điện lớn nhất nước ta.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 142942

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Địa Lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON