YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Công suất thủy điện trên hệ thống sông Yali là 

   

  • A. 600 MW
  • B. 720 MW
  • C. 1500 MW
  • D. 770 MW 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Công suất thủy điện trên hệ thống sông Yali 770 MW.

  → Đáp án: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA