YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Công suất thủy điện trên hệ thống sông Yali là 

   

  • A. 600 MW
  • B. 720 MW
  • C. 1500 MW
  • D. 770 MW 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Công suất thủy điện trên hệ thống sông Yali 770 MW.

  → Đáp án: D

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 266

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Địa Lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON