ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Công suất thủy điện trên hệ thống sông Yali là 

   

  • A. 600 MW
  • B. 720 MW
  • C. 1500 MW
  • D. 770 MW 
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Công suất thủy điện trên hệ thống sông Yali 770 MW.

  → Đáp án: D

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 266

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Địa Lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1