YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Di truyền học đã dự đoán được khi bố mẹ có kiểu gen Aa  x Aa, trong đó gen a gây bệnh ở người xác xuất đời con bị bệnh sẽ là

  • A. 100%
  • B. 75%
  • C. 50%
  • D. 25%

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Gen a gây bệnh ở người 

  Xét kiểu gen Aa có tỉ lệ KG: 1/2A:1/2 a

  Phép lai: Aa x Aa = (1/2A:1/2 a) x (1/2A:1/2 a)

  ⇒ Xác suất người con bị bệnh mang KG aa là 1/4 = 25%

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 1294

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Di truyền người

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF