ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Di truyền học đã dự đoán được khi bố mẹ có kiểu gen Aa  x Aa, trong đó gen a gây bệnh ở người xác xuất đời con bị bệnh sẽ là

  • A. 100%
  • B. 75%
  • C. 50%
  • D. 25%
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Gen a gây bệnh ở người 

  Xét kiểu gen Aa có tỉ lệ KG: 1/2A:1/2 a

  Phép lai: Aa x Aa = (1/2A:1/2 a) x (1/2A:1/2 a)

  ⇒ Xác suất người con bị bệnh mang KG aa là 1/4 = 25%

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 1294

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Di truyền người

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1