AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Bệnh bạch tạng do gen lặn nằm trên nhiễm sắc thể thường. Nếu bố mẹ có mang gen tiềm ẩn, thì xác suất con của họ bị mắc bệnh này là

  • A. 1/2
  • B. 1/4
  • C. 1/6
  • D. 1/8

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Quy ước A gen không mang bệnh > gen a mang bệnh

  Bố mẹ mang gen tiềm ẩn có kiểu gen Aa

  P:       Aa   x   Aa  

     (1/2A:1/2) x (1/2A:1/2)

  ⇒ Xác suất con của họ mang bệnh là 1/4

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>