ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Bệnh bạch tạng do gen lặn nằm trên nhiễm sắc thể thường. Nếu bố mẹ có mang gen tiềm ẩn, thì xác suất con của họ bị mắc bệnh này là

  • A. 1/2
  • B. 1/4
  • C. 1/6
  • D. 1/8
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Quy ước A gen không mang bệnh > gen a mang bệnh

  Bố mẹ mang gen tiềm ẩn có kiểu gen Aa

  P:       Aa   x   Aa  

     (1/2A:1/2) x (1/2A:1/2)

  ⇒ Xác suất con của họ mang bệnh là 1/4

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 1297

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Di truyền người

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1