AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đặt một hiệu điện thế UAB vào hai đầu đoạn mạch gồm hai điện trở R1 và R2 mắc nối tiếp. Hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở tương ứng là U1, U2. Hệ thức nào dưới đây là không đúng ?

  • A. \({R_{AB}} = {R_1} + {R_2}\)
  • B. \({I_{AB}} = {I_1} = {I_2}\)
  • C. \(\frac{{{U_1}}}{{{U_2}}} = \frac{{{R_2}}}{{{{\rm{R}}_1}}}\)
  • D. \({U_{AB}} = {U_1} + {U_1}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Chọn đáp án C.

  \(\frac{{{U_1}}}{{{U_2}}} = \frac{{{R_2}}}{{{{\rm{R}}_1}}}\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>