YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Đặt một hiệu điện thế UAB vào hai đầu đoạn mạch gồm hai điện trở R1 và R2 mắc nối tiếp. Hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở tương ứng là U1, U2. Hệ thức nào dưới đây là không đúng ?

  • A. \({R_{AB}} = {R_1} + {R_2}\)
  • B. \({I_{AB}} = {I_1} = {I_2}\)
  • C. \(\frac{{{U_1}}}{{{U_2}}} = \frac{{{R_2}}}{{{{\rm{R}}_1}}}\)
  • D. \({U_{AB}} = {U_1} + {U_1}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Chọn đáp án C.

  \(\frac{{{U_1}}}{{{U_2}}} = \frac{{{R_2}}}{{{{\rm{R}}_1}}}\)

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 41460

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON