AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Ba điện trở có các giá trị là 10Ω, 20Ω, 30Ω. Có bao nhiêu cách mắc các điện trở này vào mạch có hiệu điện thế 12V để dòng điện trong mạch có cường độ 0,4A ?

  • A. Chỉ có 1 cách mắc
  • B. Có 2 cách mắc
  • C. Có 3 cách mắc
  • D. Không thể mắc được

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Điện trở của đoạn mạch là:  \({R_{t{\rm{d}}}} = \frac{U}{I} = \frac{{12}}{{0,4}} = 30{\rm{\Omega }}\)

  Có 3 cách mắc các điện trở đó vào mạch.

  Cách thứ nhất là chỉ mắc điện trở R = 30Ω trong đoạn mạch;

  Cách thứ hai là mắc hai điện trỏ’ R = 10Ω và R = 20Ω nối tiếp nhau trong đoạn mạch.

  Cách thứ ba là mắc ba điện trở R = 10Ω nối tiếp nhau.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>