RANDOM
 • Câu hỏi:

  Hai điện trở R= 5Ω, R2 = 10Ω và ampe kế chỉ 0,2A được mắc nối tiếp với nhau vào hai điểm A, B.Tính hiệu điện thế của đoạn mạch AB 

  • A. 1V
  • B. 2V
  • C. 3V
  • D. 4V

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  \(\begin{array}{l}
  {U_1} = {\rm{I}}{{\rm{R}}_1} = 1V;\\
  {U_2} = {\rm{I}}{{\rm{R}}_2} = 2V;\\
  {U_{AB}} = {U_1} + {U_2} = 1 + 2 = 3V
  \end{array}\)

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA