YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Ba điện trở R1=5Ω, R2=10Ω, R3=15Ω được mắc nối tiếp nhau vào hiệu điện thế 12V. Tính điện trở tương đương của đoạn mạch.


   

  • A. 50Ω.
  • B. 20Ω.
  • C. 40Ω.
  • D. 30Ω.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Điện trở tương đương của đoạn mạch là:
  \({R_{td}} = {R_1} + {R_2} + {R_3} = 30\Omega \)

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 5936

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON