YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Ba điện trở R1=5Ω, R2=10Ω, R3=15Ω được mắc nối tiếp nhau vào hiệu điện thế 12V. Tính điện trở tương đương của đoạn mạch.


   

  • A. 50Ω.
  • B. 20Ω.
  • C. 40Ω.
  • D. 30Ω.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Điện trở tương đương của đoạn mạch là:
  \({R_{td}} = {R_1} + {R_2} + {R_3} = 30\Omega \)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 5936

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF