RANDOM
 • Câu hỏi:

  Một đoạn mạch gồm hai điện trở R1 và R2 = 1,5R1 mắc nối tiếp với nhau. Cho dòng điện chạy qua đoạn mạch này thì thấy hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở R1 là 3V. Hỏi hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch là bao nhiêu ? 

  • A. 1.5V.               
  • B. 3V.               
  • C. 4.5V.            
  • D. 7.5V.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  \(\begin{array}{l} {R_{td}} = {R_1} + \frac{{{U_1}}}{{{U_2}}} = \frac{{{\rm{I}}{{\rm{R}}_1}}}{{{\rm{I}}{{\rm{R}}_2}}} = \frac{{{R_1}}}{{1,5{{\rm{R}}_1}}}\\ \Rightarrow {U_2} = 1,5{U_1} = 1,5{\rm{x}}3 = 4,5V\\ {R_2} + {R_3} = 30\Omega \\ = > U = {U_1}\; + {\rm{ }}{U_2}\; = {\rm{ }}3{\rm{ }} + {\rm{ }}4,5 = 7,5V \end{array}\)

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA