AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đặt một hiệu điện thế U vào hai đầu một đoạn mạch có sơ đổ như trên hình 4.3 trong đó các điện trở R1= 3Ω, R2 = 6Ω. Hỏi số chỉ của ampe kế khi công tắc K đóng lớn hơn hay nhỏ hơn bao nhiêu lần so với khi công tác K mở ? 

  • A. Nhỏ hơn 2 lần.           
  • B. Lớn hơn 2 lần.
  • C.  Nhỏ hơn 3lần.
  • D. Lớn hơn 3 lần.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Chọn đáp án D.

  Lớn hơn ba lần.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>