YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Đặt một hiệu điện thế U vào hai đầu một đoạn mạch có sơ đổ như trên hình 4.3 trong đó các điện trở R1= 3Ω, R2 = 6Ω. Hỏi số chỉ của ampe kế khi công tắc K đóng lớn hơn hay nhỏ hơn bao nhiêu lần so với khi công tác K mở ? 

  • A. Nhỏ hơn 2 lần.           
  • B. Lớn hơn 2 lần.
  • C.  Nhỏ hơn 3lần.
  • D. Lớn hơn 3 lần.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Chọn đáp án D.

  Lớn hơn ba lần.

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 41458

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON