AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho hơi nước đi qua than nóng đỏ, sau phản ứng thu được V lít (ở đktc) hỗn hợp khí X gồm CO, CO2 và H2. Dẫn toàn bộ hỗn hợp X qua dung dịch Ca(OH)2 thu được 2 gam kết tủa và khối lượng dung dịch sau phản ứng giảm 0,68 gam so với khối lượng dung dịch Ca(OH)2 ban đầu; khí còn lại thoát ra gồm CO và H2 có tỉ khối hơi so với H2 là 3,6. Giá trị của V là

  • A. 2,688. 
  • B. 3,136. 
  • C. 2,912. 
  • D. 3,360.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Áp dụng phương pháp đường chéo ta có:

  nCO : nH2 = 5,2 : 20,8 = 0,25 mol

  C + 2H2O → CO2 + 2H2

                       0,03       0,06

  C + H2O → CO + H2

  x                            x

  nCO: nH2 = x: (x + 0,06) = 0,25 ⇒  x = 0,02 mol

  V = 22,4. ( nCO2 + nCO + nH2) = 2,912 lít

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>