YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Hỗn hợp X gồm 1 mol amin no, mạch hở A và 2 mol amino axit no, mạch hở B tác dụng vừa đủ với 4 mol HCl hoặc 4 mol NaOH. Nếu đốt cháy một phần hỗn hợp X (nặng a gam) cần vừa đủ 38,976 lít O2 (đktc) thu được 5,376 lít khí N2 (đktc). Mặt khác, cho a gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch HCl dư, sau phản ứng thu được m gam muối. Giá trị của m là

  • A. 70. 
  • B. 60. 
  • C. 40. 
  • D. 50.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Vì  1mol amin no, mạch hở A và 2 mol aminoaxit no, mạch hở B tác dụng vừa đủ với 4 mol HCl hoặc 4 mol NaOH. ⇒ A là amin no 2 chức và B là amino axit no chứa 2 gốc COOH và 1 gốc NH2.

  Đặt a gam X chứa {ACnH2n+4N2:aBCmH2m1O4N:2a [ 1 phần hỗn hợp X ⇒ vẫn tuân theo tỉ lệ mol ban đầu của A và B]

  Bảo toàn N ⇒ a.2 + 2a.1 = 4a = 2nN2 = 0,48 ⇔  a = 0,12 mol

  + Phản ứng cháy của A và B là: 

  CnH2n+4N2 + (1,5n+1)O2 → nCO2 + (n+2)H2O + N2

  CmH2m-1O4N + (4,5m-2,25)O2 → mCO2 + (m-0,5)H2O + 0,5N2

  + Phương trình theo số mol của Ođốt cháy là:

  0,12.(1,5n+1) +0,24.(1,5m-2,25) = 1,74 → 0,18n + 0,36m = 2,16 → n + 2m = 12

  Ta có mX = 0,12.(14n +28) + 0,24 (14m + 77) = 1,68.(n+2m)+21,84 = 20,16 + 21,84 = 42 gam

  → m muối = mX + mHCl = 42 + 0,48.36,5 = 59,52 gam

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA