AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Phát biểu nào sau đây là đúng?

  • A. Trong phân tử peptit mạch hở chứa n gốc α – amino axit (chứa 1 nhóm NH2, 1 nhóm COOH) có (n-1) liên kết peptit. 
  • B. Trong phân tử các α – amino axit chỉ có 1 nhóm amino. 
  • C. Tất cả các peptit đều ít tan trong nước. 
  • D. Tất cả các dung dịch amino axit đều không làm đổi màu quỳ tím

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>