YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Đặc điểm của hệ bài tiết thỏ 

  • A. Không có bóng đái, nước tiểu ra ngoài cùng phân
  • B. Thận sau phát triển
  • C. Bài tiết qua da 
  • D. Thận giữa (trung thận)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Hệ bài tiết gồm đôi thận sau có cấu tạo tiến bộ nhất trong các động vật có xương sống.

  → Đáp án: B

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 134486

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON