YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Đặc điểm của hệ bài tiết thỏ 

  • A. Không có bóng đái, nước tiểu ra ngoài cùng phân
  • B. Thận sau phát triển
  • C. Bài tiết qua da 
  • D. Thận giữa (trung thận)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Hệ bài tiết gồm đôi thận sau có cấu tạo tiến bộ nhất trong các động vật có xương sống.

  → Đáp án: B

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 134486

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON