ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

   Thỏ tiêu hóa được thức ăn có xenlulôzơ là do có cơ quan nào 

  • A. Dạ dày
  • B. Ruột tịt
  • C. Răng cửa 
  • D. Gan

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Ruột dài với manh tràng lớn (ruột tịt) là nơi tiêu hóa xenlulôzơ

  → Đáp án: B

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 134485

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON