YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

   Thỏ tiêu hóa được thức ăn có xenlulôzơ là do có cơ quan nào 

  • A. Dạ dày
  • B. Ruột tịt
  • C. Răng cửa 
  • D. Gan

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Ruột dài với manh tràng lớn (ruột tịt) là nơi tiêu hóa xenlulôzơ

  → Đáp án: B

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 134485

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON