YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Đặc điểm cơ thể nào của thỏ tiến hóa hơn so với ở thằn lằn? 

   

  • A. Có bộ xương cơ thể
  • B. Có cơ hoành
  • C. Hô hấp bằng phổi 
  • D. Thận sau

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  • Ở thỏ, cũng như ở mọi thú khác, cơ hoành xuất hiện chia khoang cơ thể thành khoang ngực và khoang bụng.
  • Cơ hoành và các cơ liên sườn tham gia vào quá trình thông khí ở phổi.

  → Đáp án: B

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 134480

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON