YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Hệ tuần hoàn của thỏ 

  • A. Tim 2 ngăn, có 1 vòng tuần hoàn
  • B. Tim 2 ngăn, có 2 vòng tuần hoàn
  • C. Tim 3 ngăn, có 2 vòng tuần hoàn 
  • D. Tim 4 ngăn, có 2 vòng tuần hoàn

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Hệ tuần hoàn ở thỏ gồm tim 4 ngăn cùng với 2 hệ mạch tạo thành 2 vòng tuần hoàn. Máu đi nuôi cơ thể là máu đỏ tươi đảm bảo sự trao đổi chất mạnh ở thỏ.

  → Đáp án: D

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 134481

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON