YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Hệ hô hấp của thỏ gồm 

  • A. Khí quản, phổi
  • B. Da, phổi
  • C. Phế quản, khí quản 
  • D. Khí quản, phế quản và phổi

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  • Hệ hô hấp gồm khí quản, phế quản và phổi.
  • Phổi lớn gồm nhiều túi phổi (phế nang) với mạng mao mạch dày đặc bao quanh giúp sự trao đổi khí dễ dàng.

  → Đáp án: D

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 134483

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON