YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Răng thỏ có đặc điểm thích nghi với “gặm nhấm” là 

  • A. Có răng nanh nhọn, sắc
  • B. Răng cửa cong sắc như lưỡi bào
  • C. Răng hàm kiểu nghiền 
  • D. Cả b và c đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Hệ tiêu hóa của thỏ gồm các bộ phận giống như những động vật có xương sống ở cạn, nhưng có biến đổi thích nghi với đời sống “gặm nhấm” cây cỏ và củ… thể hiện ở răng cửa cong sắc như lưỡi bào và thường xuyên mọc dài, thiếu răng nanh, răng hàm kiểu nghiền.

  → Đáp án: D

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 134484

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON