RANDOM
 • Câu hỏi:

  Công thức tính hệ số biến áp dây:

  • A.  \({K_d} = \frac{{{U_{N1}}}}{{{U_{N2}}}}\)
  • B.  \({K_d} = \frac{{{U_{N2}}}}{{{U_{N1}}}}\)
  • C.  \({K_d} = \frac{{{U_{P1}}}}{{{U_{P2}}}}\)
  • D.  \({K_d} = \frac{{{U_{P2}}}}{{{U_{P1}}}}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Chọn đáp án C

  • Hệ số biến áp dây:

        \({K_d} = \frac{{{U_{P1}}}}{{{U_{P2}}}}\)

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA