AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Công cụ nào dưới đây có thể xem là công cụ hỗ trợ trình bày?

  • A. Biểu đồ được vẽ trên giấy
  • B. Máy chiếu phim dương bản
  • C. Máy tính, phần mềm trình chiếu và bài trình chiếu
  • D. Tất cả các đáp án trên

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>