• Câu hỏi:

  Trong số các hoạt động sau đây, hoạt động nào là hoạt động trình bày?

  • A. Thầy giáo giảng bài trên lớp
  • B. Em phổ biến kinh nghiệm học tập của mình cho các bạn nghe
  • C. Bạn lớp trưởng phổ biến cho cả lớp về kế hoạch đi tham quan cuối tuần
  • D. Tất cả các hoạt động trên

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC