YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Có mấy giai đoạn hấp gà ?

  • A. 2
  • B. 3
  • C. 4
  • D. 5

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Chọn đáp án B

  Có 3 giai đoạn hấp gà.

  • Chuẩn bị

  • Chế biến

  • Trình bày 

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA