• Câu hỏi:

  Cần ngâm ốc trong nước vo gạo bao lâu để ốc hết bẩn?

  • A. 1 giờ
  • B. 2 giờ
  • C. 3 giờ
  • D. 4 giờ

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Chọn đáp án B

   Cần ngâm ốc trong nước vo gạo 2 giờ, sau đó chắt bỏ nước để ốc hết bẩn

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC