YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Có bốn bức xạ. ánh sáng nhìn thấy, tia hồng ngoại, tia X và tia \(\gamma \). Các bức xạ này được sắp xếp theo thứ tự bước sóng tăng dần là. 

  • A. tia X, ánh sáng nhìn thấy, tia \(\gamma \), tia hồng ngoại.  
  • B. tia \(\gamma \), tia X, tia hồng ngoại, ánh sáng nhìn thấy.
  • C. tia \(\gamma \) , tia X, ánh sáng nhìn thấy, tia hồng ngoại.  
  • D. tia \(\gamma \), ánh sáng nhìn thấy, tia X, tia hồng ngoại.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 79022

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON