ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Một tia sáng đơn sắc truyền từ môi trường (1) có chiết suất tuyệt đối n1 sang môi trường (2) có chiết suất tuyệt đối n1 thì tia khúc xạ lệch xa pháp tuyến hơn tia tới. Hiện tượng phản xạ toàn phần có thể xảy ra không nếu chiếu tia sáng theo chiều từ môi trường (2) sang môi trường (1)? 

  • A. Không thể, vì môi trường (2) chiết quang hơn môi trường (1). 
  • B. Có thể, vì môi trường (2) chiết quang kém môi trường (1).
  • C. Có thể, vì môi trường (2) chiết quang hơn môi trường (1). 
  • D. Không thể, vì môi trường (2) chiết quang kém môi trường (1).

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 78994

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON