ON
ADMICRO
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Có 5 lọ mất nhãn đựng các dung dịch : NaNO3, CuCl2, FeCl2, AlCl3, NH4Cl. Để nhận biết các dung dịch trên có thể dùng dung dịch

  • A. NaOH
  • B. AgNO3
  • C. H2SO4
  • D. Na2CO3
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Trích mẫu thử

  Cho NaOH vào các mẫu thử

  + Kết tủa trắng keo, tan trog NaOH dư ⇒ AlCl3

  AlCl3 + 3NaOH → Al(OH)+ 3NaCl

  Al(OH)3 + NaOH →  NaAlO2 + 2H2O

  + Màu xanh → CuCl2

  CuCl2 + 2NaOH → Cu(OH)+ 2NaCl

  + Kết tủa màu trắng xanh →  FeCl2

  FeCl2 + 2NaOH →  Fe(OH)2 + 2NaCl

  + Có khí mùi khai thoát ra → NH4Cl

  NH4Cl + NaOH → NaCl + NH3 + H2O

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 3170

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Phân biệt chất vô cơ

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1