YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Có 5 lọ mất nhãn đựng các dung dịch : NaNO3, CuCl2, FeCl2, AlCl3, NH4Cl. Để nhận biết các dung dịch trên có thể dùng dung dịch

  • A. NaOH
  • B. AgNO3
  • C. H2SO4
  • D. Na2CO3

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Trích mẫu thử

  Cho NaOH vào các mẫu thử

  + Kết tủa trắng keo, tan trog NaOH dư ⇒ AlCl3

  AlCl3 + 3NaOH → Al(OH)+ 3NaCl

  Al(OH)3 + NaOH →  NaAlO2 + 2H2O

  + Màu xanh → CuCl2

  CuCl2 + 2NaOH → Cu(OH)+ 2NaCl

  + Kết tủa màu trắng xanh →  FeCl2

  FeCl2 + 2NaOH →  Fe(OH)2 + 2NaCl

  + Có khí mùi khai thoát ra → NH4Cl

  NH4Cl + NaOH → NaCl + NH3 + H2O

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 3170

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Phân biệt chất vô cơ

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON