AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Có các dung dịch ZnSO4 và AlCl3 đều không màu. Để phân biệt 2 dung dịch này có thể dùng dung dịch của chất nào sau đây ? 

  • A. dd NaOH.   
  • B. dd NH3.  
  • C. dd HCl.  
  • D. dd HNO3

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Dựa vào màu sắc của hidroxit

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>