AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Có thể nhận biết được 3 dung dịch KOH, HCl, H2SO4 (loãng) bằng một thuốc thử là:

  • A. Quì tím
  • B. BaCO3.
  • C. Al. 
  • D. Zn.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Ion Ba2+ tạo kết tủa trắng với ion SO42- và tạo khí với H khí CO2

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>