ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Có 3 lọ đựng 3 chất bột riêng biệt: Al, Al2O3, Fe. Có thể nhận viết 3 lọ trên bằng thuốc thử duy nhất là

  • A. Dung dịch NaOH. 
  • B. H2O. 
  • C. Dung dịch FeCl3
  • D. Dung dịch HCl.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Dung dung dịch NaOH để nhận biết:

  + Tan, có khí là Al:  Al + H2O + NaOH → NaAlO2 + H2

  + Tan, không có khí là Al2O3:    Al2O3 + NaOH→ NaAlO2 + H2O

  + không tan là Fe

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 66129

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON