YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cho 1,5 gam hỗn hợp X gồm Al và Mg phản ứng hết với dung dịch HCl dư, thu được 1,68 lít khí H2 (đktc). Khối lượng của Mg trong X là

  • A. 0,60. 
  • B. 0,90. 
  • C. 0,42. 
  • D. 0,48.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  nAl = a và nMg = b

  mX = 27a + 24b = 1,5

  nH2 = 1,5a + b = 0,075

  → a = 1/30 và b = 0,025 

  → mMg = 24b = 0,6 gam

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 66100

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON