ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cho sơ đồ phản ứng sau:

  (1) C6H12O6 (glucozo) → 2X1 + 2CO2

  (2) X1 + X2 ⇔ X3 + mH2O

  (3) Y(C7H10O4) + 2H2O → X1 + X2 + X4

  (4) X4 + H2 →  X1

  Phát biểu nào sau đây đúng?

   

  • A. Nhiệt độ sôi của X4 cao hơn của X1.    
  • B. Hợp chất Y có đồng phân hình học.
  • C. Phân tử X2 có 6 nguyên tử hiđro.   
  • D. X3 là hợp chất hữu cơ tạp chức.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  \((1)\;{C_6}{H_{12}}{O_6}\;(glucozo) \to 2{C_2}{H_5}OH\;({X_1}) + 2C{O_2}\)

  \((2){C_2}{H_5}OH\;({X_1}) + {X_2} \Leftrightarrow {X_3} + {H_2}O\)

  \((3)Y({C_7}{H_{10}}{O_4}) + 2{H_2}O \to {C_2}{H_5}OH\;({X_1}) + C{H_2}{(C{\rm{OOH)}}_2}\;({X_2}) + C{H_3}CHO\;({X_4})\)

  \((4)\;C{H_3}CHO\;({X_4}) + {H_2} \to \;{C_2}{H_5}OH\;({X_1})\)

  A. Sai, Nhiệt độ sôi của X4 thấp hơn của X1.               

  B. Sai, Hợp chất Y không có đồng phân hình học.

  C. Sai, Phân tử X2 có 4 nguyên tử hiđro.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 75633

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON