ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Thí nghiệm dưới đây mô tả quá trình của phản ứng nhiệt nhôm:

  Cho các phát biểu sau:

       (1) X là Al2O3 nóng chảy và Y là Fe nóng chảy.

       (2) Phần khói trắng bay ra là Al2O3.

       (3) Dải Mg khi đốt được dùng để khơi mào phản ứng nhiệt nhôm.

       (4) Phản ứng nhiệt nhôm là phản ứng tỏa nhiệt.

       (5) Phản ứng nhiệt nhôm được sử dụng để điều chế một lượng nhỏ sắt khi hàn đường ray.

  Số phát biểu đúng là

  • A. 4
  • B. 5
  • C. 2
  • D. 3

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 75647

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON