YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cho các phát biểu sau:

       (a) Ở người, nồng độ glucozơ trong máu được giữ ổn định ở mức 0,1%.

       (b) Dùng dung dịch nước brom có thể phân biệt được anilin và glixerol.

       (c) Tơ xenlulozơ axetat thuộc loại tơ hóa học.

       (d) Thủy phân este đơn chức trong môi trường kiềm luôn cho sản phẩm là muối và ancol.

       (e) Số nguyên tử N có trong phân tử đipeptit Ala–Lys là 2.

       (f) Protein là một loại thức ăn quan trọng với con người.

  Số phát biểu đúng là

  • A. 2
  • B. 5
  • C. 4
  • D. 3

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 75638

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON