AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho (O). Từ một điểm M ngoài (O) vé hai tiếp tuyến MA, MB sao cho \(\widehat{AMB}=60^{\circ}\). Biết chu vi của tam giác MAB là 18. Tính độ dài dây AB

  • A. \(9\)
  • B. \(9\sqrt{2}\)
  • C. \(6\sqrt{3}\)
  • D. \(6\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Xét 2 tam giác MOA và MOB có: \(\widehat{OAM}=\widehat{OBM}=90^{\circ}\);OA=OB; MO chung nên \(\Delta AOM=\Delta BOM\Rightarrow MA=MB\)

  Tam giác MAB có MA=MB; \(\widehat{AMB}=60^o\) nên tam giác MAB đều. Chu vi: P=AB+AC+BC=3.AB=18 suy ra AB=6

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>