YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Câu nào trong các câu sau đây là câu đúng:

  • A. Đường thẳng tiếp xúc với đường tròn khi đường thẳng đó có 2 giao điểm với đường tròn
  • B. Đường thẳng cắt đường tròn khi đường thẳng đó có 1 giao điểm với đường tròn
  • C. Đường thẳng không giao nhau với đường tròn khi nó chỉ có 1 giao điểm với đường tròn
  • D. Đường thẳng cắt đường tròn khi đường thẳng đó có 2 giao điểm với đường tròn

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA