AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho điểm A(3;4). Khi đó đường tròn (A;R=4) sẽ có dạng như thế nào?

  • A. Cắt Ox và tiếp xúc Oy
  • B. Cắt Oy và tiếp xúc Ox
  • C. Cắt cả Ox và Oy
  • D. Tiếp xúc Ox và không giao Oy

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Khoảng cách từ A đến Ox là d=4 và đến Oy là d'=3

  d=R nên (O;4) tiếp xúc với Ox

  d'<R nên (O;4) cắt Oy

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>