AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho đường thẳng d. Tâm các đường tròn có bán kính là 2 và tiếp xúc với d nằm trên đường nào

  • A. Một đường thẳng song song với d và cách d một khoảng là 1
  • B. Một đường thẳng song song với d và cách d một khoảng là 2
  • C. Hai đường thẳng song song với d và cách d một khoảng là 4
  • D. Hai đường thẳng song song với d và cách d một khoảng là 2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Gọi O là tâm các đường tròn có tính chất trên. Khi đó khoảng cách từ O đến d luôn bằng 2. Vậy tâm đường tròn thỏa yêu cầu bài toán luôn chạy trên đường thẳng song song với d và cách d một khoảng là 2. Có 2 đường thẳng như vậy

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>