YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Cho mạch điện có sơ đồ hình 5.3, trong đó R1=20Ω, R2=30Ω, ampe kế chỉ 1,2A. Tính số chỉ của các ampe kế A1 và A2.

  • A. 0,72A và 0,48A
  • B. 0,56A và 0,24A
  • C. 0,64A và 0,44A
  • D. 0,72A và 0,36A

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Ta có : 

  \({R_{AB}} = \frac{{{{\rm{R}}_{\rm{1}}}{{\rm{R}}_{\rm{2}}}}}{{{{\rm{R}}_{\rm{1}}}{\rm{ + }}{{\rm{R}}_{\rm{2}}}}} = \frac{{20.30}}{{20 + 30}} = 12\Omega \)

  Vậy : \({U_{AB}} = I.{R_{AB}} = 1,2.12 = 14,4V\)

  Số chỉ của ampe kế 1 là:

   \({I_1} = \frac{{{U_{AB}}}}{{{R_1}}} = \frac{{4,4}}{{20}} = 0,72A\)

  Số chỉ của ampe kế 2 là: 

  \({I_2} = \frac{{{U_{AB}}}}{{{R_2}}} = \frac{{4,4}}{{30}} = 0,48A\)

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>