YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Điện trở tương đương của đoạn mạch gồm hai điện trở R1=4Ω và R2=12Ω mắc song song có giá trị nào dưới đây?

  • A. 16Ω 
  • B. 48Ω
  • C. 0,33Ω        
  • D. 3Ω

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Điện trở tương đương của đoạn mạch:

  \(R_{12}=\frac{R_{1}R_{2}}{R_{1}+R_{2}}=\frac{4.12}{4+12}\) = 3Ω

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 5990

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF